Google Update đánh giá trên kết quả tìm kiếm – Review Rich Results

Đây có thể là một tin buồn cho mấy anh em SEOr.

Google mới công bố update với Review Rich Results.

Ai chưa biết thì đây là mấy cái schema review (hiện  trên kết quả tìm kiếm)

Mục đích không có gì khác ngoài việc siết chặt hơn việc tự spam schema review.

Trước mọi người sẽ hay thấy các review 4, 5 mà chả có ai đánh giá tí nào. Giờ sẽ biến mất.

Ngoài ra sẽ chỉ áp dụng schema cho một số loại nội dung nhất định.

Thêm nữa thì thuộc tính “name” sẽ bắt buộc phải có.

Review Rich Results

Review Rich Results là các đánh giá hay lượt vote hiển thị trên kết quả tìm kiếm.

Google sẽ lấy dữ liệu cấu trúc trên website của bạn, và hiển thị chúng trên GG search.

Dưới dạng các ngôi sao màu vàng được vote 1 » 5

Ví dụ như ảnh dưới:

Giới hạn các loại nội dung được hiển thị

Google thông báo rằng việc hiển thị các đánh giá này sẽ bị hạn chế.

Điều này có nghĩa là loại nội dung bạn không nằm trong danh sách sẽ bị loại bỏ.

Dưới đây là các schema type (các loại nội dung) được hiển thị:

 • schema.org/Book
 • schema.org/Course
 • schema.org/CreativeWorkSeason
 • schema.org/CreativeWorkSeries
 • schema.org/Episode
 • schema.org/Event
 • schema.org/Game
 • schema.org/HowTo
 • schema.org/LocalBusiness
 • schema.org/MediaObject
 • schema.org/Movie
 • schema.org/MusicPlaylist
 • schema.org/MusicRecording
 • schema.org/Organization
 • schema.org/Product
 • schema.org/Recipe
 • schema.org/SoftwareApplication

Nhìn qua thì schema.org/Article không có trong danh sách này.

Điều này có nghĩa là mấy anh em dùng schema type article để tạo review cho bài viết sẽ bị “BAY”

Tự review dịch vụ của mình sẽ không còn được phép nữa

Bây giờ việc tự đánh giá dịch vụ của mình sẽ không còn tác dụng.

Google từ bây giờ sẽ không hiển thị các review tự đánh giá trên featured snippets.

Google đã giải thích rất rõ như sau:

“We call reviews “self-serving” when a review about entity A is placed on the website of entity A – either directly in their markup or via an embedded 3rd party widget. “

Tóm lại là không tự review được nữa nhé ?

Thuộc tính “name” sẽ bắt buộc phải có

Có lẽ thay đổi lớn nhất đối với Review Rich Results.

Là yêu cầu bắt buộc của thuộc tính name trong  featured snippet (đoạn trích đặc trưng).

Các kết quả có biến mất nếu thiếu thuộc tính “name”?

Google không đề cập đến vấn đề này.

Họ chỉ nói là thuộc tính name là yêu cầu bắt buộc phải có.

“With this update, the name property is now required, so you’ll want to make sure that you specify the name of the item that’s being reviewed.”

Đây là một bản cập nhật quan trọng đối ai đang đang sử dụng review structured data.

Hãy kiểm tra lại cấu trúc dữ liệu của bạn ngay.

Bình luận của bạn